mercredi 17 octobre 2012

Paraklêtos (Đấng Pa-rác-lê), trong Tin Mừng Gio-an
Trong bốn Tin Mừng, chỉ có Tin Mừng Gio-an nói đến Đấng Pa-rác-lê (tiếng Hy Lạp: Paraklêtos, -ou, ho, Anh: the Paralete, Pháp: le Paraclet). 

Trong toàn bộ Kinh Thánh danh xưng Pa-rác-lê chỉ xuất hiện 4 lần trong Tin Mừng Gio-an (Ga 14,16.26; 15,26; 16,7) và 1 lần trong thư thứ nhất Gio-an (1Ga 2,1). Ở 1Ga 2,1, “paraklêtos” áp dụng cho Đức Giê-su, khác với “paraklêtos” trong Tin Mừng Gio-an được đồng hóa “Thần Khí sự thật” (to pneuma tês alêtheias) và “Thánh Thần” (to pneuma to hagion). Vai trò của Đấng Pa-rác-lê trong Tin Mừng Gio-an được trình bày qua năm đoạn văn: (1) 14,15-17; (2) 14,25-26; (3) 15,26-27; (4) 16,7-11; (5) 16,12-15. 

Xem bài viết:
Ngày 17 tháng 10 năm 2012
Email: josleminhthong@gmail.com


2 commentaires:

 1. Thưa Cha!
  Trong phần c) Đấng Pa-rác-lê làm chứng, con chưa rõ:
  - Đấng Pa-rác-lê làm chứng cho Đức Giê-su trước các môn đệ là làm chứng về điều gì?

  - Đấng Pa-rác-lê làm chứng cho Đức Giê-su trong các môn đệ là làm chứng về điều gì?

  Con cám ơn Cha nhiều!

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Cảm ơn độc giả đã có câu hỏi thú vị.

   Bản văn Ga 15,26-17 không nói Đấng Pa-rác-lê và các môn đệ làm chứng về điều gì, nhưng bản văn nói rõ làm chứng về ai: “Làm chứng về Đức Giê-su” (15,26). Câu hỏi đặt ra là “làm chứng về Đức Giê-su” nhưng nội dung lời chứng là gì?

   Bản băn không nói rõ nên có thể hiểu theo nghĩa rộng: Nội dung lời chứng là toàn bộ những điều Đức Giê-su đã mặc khải trong Tin Mừng Gio-an. Chẳng hạn, làm chứng rằng Đức Giê-su là Con Một Thiên Chúa, Đức Giê-su và Chúa Cha là Một, Đức Giê-su là Đấng từ trời xuống và ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người v.v... Nhất là làm chứng rằng Đức Giê-su đã chết và đã Phục Sinh. Còn nhiều nội dung lời chứng quan trọng khác nữa, cách tốt nhất để biết là đọc toàn bộ sách Tin Mừng Gio-an./.

   Giuse Lê Minh Thông, O.P.

   Supprimer