mercredi 10 octobre 2012

Giới thiệu Blog "Từ ngữ Gioan - Terminologie johannique"


của Giuse Lê Minh Thông, O.P.tôn chỉ là học hỏi và chia sẻ Tin Mừng. Nội dung trang blog  “Từ ngữ Gioan” trình bày các từ ngữ trong Tin Mừng Gio-an, Ba thư Gio-an và Tin Mừng Nhất Lãm.

Các mục từ tiếng Việt được phân tích dựa trên tiếng gốc Hy Lạp bản văn Tân Ước, nên mục từ có kèm theo từ Hy Lạp tương ứng. Trong trường hợp một từ Hy Lạp có nhiều nghĩa, sẽ có nhiều mục từ tiếng Việt nối kết với mục từ đã trình bày.

Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật ngày 30 tháng 07 năm 2014.