dimanche 7 avril 2013

ekstasis (kinh ngạc) trong Tin Mừng Mác-cô


Trong Tin Mừng Mác-cô, danh từ “ekstasis, -eôs, hê”, (tiếng Việt: sự kinh ngạc; Anh: amazement, astonishment; Pháp: étonnement, stupeur), xuất hiện 1 lần ở 5,42. Xem trích dẫn trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt.

Tiếng Pháp “extase”, cùng gốc từ “ekstasis”, có nghĩa: “xuất thần”, “nhập định”, “mê ly”, “ngây ngất”. Đặc biệt Mc 5,24 vừa dùng trạng từ “euthus” (lập tức), vừa dùng động từ “existêmi” (sửng sốt), vừa dùng danh từ “ekstasis” (sự kinh ngạc), vừa dùng tính từ “mêgas” (lớn) để nhấn mạnh sự ngạc nhiên. Sau khi Đức Giê-su cầm tay đứa bé gái 12 tuổi đã chết và Người nói: “‘Ta-li-tha kum’, nghĩa là ‘Này cô bé, Thầy bảo con: Hãy trỗi dậy!’, lập tức cô bé đứng dậy và đi lại” (5,41-42a), thì “lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc vô cùng (exestêsan [euthus) ekstasei megalê)” (5,42b)./.


Ngày 07 tháng 04 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Nguồn: http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/04/kinh-ngac-su-dt-ekstasis-trong-tin-mung.html

 

Xem các mục từ liên hệ:
KINH HOÀNG, đt., thambeô, trong Mác-cô, x. KINH NGẠC, KINH HOÀNG
KINH NGẠC (sự), dt., ekstasis, trong Mác-cô
KINH NGẠC, KINH HOÀNG, đt., thambeô, trong Mác-cô
MẤT TRÍ, đt., existêmi, trong Mác-cô, x. SỬNG SỐT, MẤT TRÍ
NGẠC NHIÊN, đt, trong Mác-cô x. SỬNG SỐT, KINH NGẠC
SỮNG SỜ, đt., trong Mác-cô x. SỬNG SỐT, KINH NGẠC
SỬNG SỐT, đt., ekplêssô, trong Mác-cô
SỬNG SỐT, MẤT TRÍ, đt., existêmi, trong Mác-cô


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire