dimanche 7 avril 2013

existêmi (sửng sốt, mất trí), trong Tin Mừng Mác-cô


Trong Tin Mừng Mác-cô, động từ “existêmi”, (tiếng Việt: (1) sửng sốt, (2) mất trí; Anh: (1) to be amazed, to be astonished, (2) to be out of his mind; Pháp: (1) être étonné, être stupéfié, être bouleversé, (2) être hors de sens, avoir perdu le sens, avoir perdu la tête), xuất hiện 4 lần (2,12; 3,21; 5,42; 6,51). Xem trích dẫn trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt.

1) Sửng sốt, thán phục và tôn vinh Thiên Chúa (2,12). Sau khi Đức Giê-su tuyên bố lời tha tội và lời chữa lành người bại liệt có bốn người khiêng (2,1-11), người thuật chuyện kể: “Anh ta trỗi dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến mọi người sửng sốt (existasthai) và tôn vinh Thiên Chúa. Họ nói rằng: ‘Chúng ta chưa bao giờ thấy như thế’” (2,12).

2) Thân nhân cho là Đức Giê-su mất trí (3,21). Động từ “existêmi” ở 3,21 có nghĩa “mất trí”. Người thuật chuyện kể ở 3,20-21: “20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, đến nỗi họ không thể ăn bánh. 21 Khi thân nhân của Người nghe biết, họ đến bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí (exestê).” 

3) Sửng sốt trước phép lạ Đức Giê-su thực hiện (5,42). Người thuật chuyện kể phép lạ Đức Giê-su cứu sống con gái ông trưởng hội đường ở 5,41-42 như sau: “41 Người cầm lấy tay đứa bé và nói với nó: ‘Ta-li-tha kum’, dịch ra là ‘Này cô bé, Thầy bảo con: Hãy trỗi dậy.’ 42 Và lập tức cô bé đứng dậy và đi lại vì nó đã mười hai tuổi. [Lập tức], người ta sửng sốt (exestêsan) kinh ngạc (ekstasei) vô cùng. Ở 5,42 xuất hiện động từ “existêmi” (sửng sốt) danh từ “ekstasis” (sự kinh ngạc) sẽ bàn đến dưới đây.

4) Các môn đệ vô cùng sửng sốt khi Đức Giê-su làm cho biển yên, gió lặng (6,51). Khi các môn đệ đang vất vả chèo chống trên Biển Hồ Ga-li-lê vì ngược gió thì vào khoảng canh tư, Đức Giê-su đi trên Biển Hồ đến với các ông và Người muốn vượt qua các ông (6,48-49). Thấy Đức Giê-su đi trên biển các môn đệ tưởng là ma, nhưng Đức Giê-su trấn an họ: “Hãy yên tâm. Chính là Thầy. Đừng sợ” (6,50). Người thuật chuyện kể tiếp ở 6,51-52: “51 Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông rất [bàng hoàng] sửng sốt (existanto), 52 vì các ông không hiểu gì về những cái bánh, lòng các ông còn chai đá.”


Ngày 07 tháng 04 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Nguồn: http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/04/sung-sot-mat-tri-t-existemi-trong-tin.html
Các mục từ liên hệ:

KINH HOÀNG, đt., thambeô, trong Mác-cô, x. KINH NGẠC, KINH HOÀNGMẤT TRÍ, đt., existêmi, trong Mác-cô, x. SỬNG SỐT, MẤT TRÍ

NGẠC NHIÊN, đt, trong Mác-cô x. SỬNG SỐT, KINH NGẠC

SỮNG SỜ, đt., trong Mác-cô x. SỬNG SỐT, KINH NGẠC

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire