mardi 29 juillet 2014

skotia, skotos (bóng tối) trong Tin Mừng Gio-an

skotia, -as, hê, dt., bóng tối
skotos, -ous, to, dt., bóng tối, tối tăm

skotia, -as, hê, dt., bóng tối

Danh từ Hy Lạp “skotia” (tiếng Việt: bóng tối; Anh: darkness; Pháp: ténèbres) xuất hiện 8 lần trong Tin Mừng Gio-an: 1,5a.5b; 6,17; 8,12; 12,35a.35b.46; 20,1.

skotos, -ous, to, dt., bóng tối, tối tăm

Danh từ Hy Lạp “skotos” (tiếng Việt: bóng tối, sự tối tăm; Anh: darkness; Pháp: ténèbres, obscurité) chỉ xuất hiện 1 lần ở 3,19.

Ngày 29 tháng 07 năm 2014
Email: josleminhthong@gmail.com
Nguồn: http://tungubontinmung.blogspot.com/2013/05/bong-toi-dt-skotia-trong-tin-mung-gio-an.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire