lundi 5 mai 2014

agapaô (yêu mến), agapê (tình yêu), phileô (yêu thương), philos (bạn hữu) trong Tin Mừng Gio-an

agapaô, đt., yêu mến
agapê, -ês, hê, dt., tình yêu
phileô, đt., yêu thương
philos, -ou, ho, dt., bạn hữu

agapaô, đt., yêu mến (37 lần)

Động từ “agapaô” xuất hiện 37 lần, trong đó:
+ Ga 1–12: 7 lần với nghĩa tích cực (5 lần: 3,16.35; 8,42; 10,17; 11,5) và nghĩa tiêu cực (2 lần: 3,19; 12,43).
+ Ga 13–17: 25 lần, trong đó:
   - Ch. 13: 6 lần: 13,1a.1b; 13,23; 13,34a.34b.34c.
   - Ch. 14: 10 lần trong 14,15-31:
                   14,15.21a.21b.21c.21d.23a.23b.24.28.31.
   - Ch. 15: 5 lần, trong 15,9-17: 15,9a.9b.12a.12b.17.
   - Ch. 16: động từ này không xuất hiện.
   - Ch. 17: 4 lần trong 17,23-26: 17,23a.23b.24.26.
+ Ga 18–21: 5 lần, 3 lần nói về môn đệ Đức Giê-su yêu mến (19,26; 21,7.20); 2 lần Đức Giê-su hỏi Phê-rô: “Anh có yêu mến Thầy không?” (21,15.16).

agapê, -ês, hê, dt., tình yêu (7 lần)

Danh từ “agapê” xuất hiện 7 lần ở Ga 5,42; 13,35; 15,9.10a.10b.13; 17,26.

Trong phần đầu Tin Mừng (Ga 1–12), chỉ có 1 lần danh từ agapê” ở 5,42. Còn 6 lần khác ở trong Ga 13–17. Danh từ agapê” xuất hiện lần thứ hai ở 13,35. Đoạn văn 15,9-13 có 4 lần từ agapê” ở 15,9.10a.10b.13. Trong đó, 3 lần trong kiểu nói “ở lại trong tình yêu” (15,9.10a.10b).

Tóm lại, danh từ agapê” và động từ agapaô” xuất hiện chủ yếu trong Ga 13–17 và tập trung vào 4 đoạn văn:
- 13,34-35:     3 lần agapaô”, 1 lần agapê”.
- 14,15-31:     10 lần agapaô”.
- 15,9-17:       5 lần agapaô”, 4 lần agapê”.
- 17,23-26:     4 lần agapaô”,  1 lần agapê”.

phileô, đt., thương mến (13 lần)

Động từ “phileô” xuất hiện 13 lần. Trong đó,
- 11 lần có nghĩa tích cực: Ga 5,20; 11,3.36; 16,27a.27b; 20,2; 21,15.16.17a.17b.17c (5 lần trong đoạn văn 21,15-17).
- 2 lần có nghĩa tiêu cực: 12,25 (yêu mạng sống mình) và 15,19 (thế gian yêu thích cái thuộc về nó).

Cùng gốc với danh từ “philos” (bạn hữu), động từ phileôcó nghĩa: “thương”, “thương mến” trong tình bằng hữu (aimer d’amitié). Tùy theo văn mạch và âm điệu câu văn, động từ phileôcó thể dịch sang tiếng Việt: “thương mến” (11,3), “thương”(11,36), “yêu” (12,25) hay “yêu thích” (15,19).

philos, -ou, ho, dt., bạn hữu (6 lần)

Danh từ “philosxuất hiện 6 lần trong Tin Mừng Gio-an:
- 3,29: Gio-an Tẩy Giả là bạn của chú rể.
- 11,11: La-da-rô bạn của Đức Giê-su và các môn đệ.
- 15,13.14.15: Các môn đệ là bạn hữu của Đức Giê-su.
- 19,12: Bạn của Xê-da.

Xem

+ Bài viết:

+ Bảng xếp loại 63 lần đề tài tình yêu và tình bạn diễn tả bằng các từ “agapê” (7 lần), “agapaô” (37 lần), “philos” (6 lần), “phileô” (13 lần) trong phần kết luận bài viết: “Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an.”


Ngày 05 tháng 05 năm 2014.
Email: josleminhthong@gmail.com


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire